آزمون شخصیتی آیزنک

آزمون شخصیتی آیزنک

عنوان آزمون: آزمون شخصیتی آیزنک (ویژه بزرگسالان)   

 

آزمون شخصیتی آیزنک (ویژه بزرگسالان) . . .

     

تعداد سوالات: ۵۷

روایی و پایایی: دارد

نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

نوع فایل: به صورت word

قیمت: 
۸۰,۰۰۰ ریال
محصول: 
فایل: 
آزمون شخصیتی آیزنگ ویژه بزرگسالان.doc