اجماع، سومین منبع اجتهاد

در راستای نگرش به منابع اجتهاد،کتاب و سنت را مورد بررسی قرار دادیم و به تناسب و مجال مباحث‏ جاری به موضوعات و مسائل مختلف آن دو پرداختیم.و جایگاه آنها را در شناخت احکام حوادث واقعه‏ و موضوعات مستحدثه تبیین کردیم.اکنون زمان آن رسیده است که سومین منبع اجتهاد، یعنی اجماع را از نقطه نظر تأثیر در شناخت احکام‏ شرعی،مورد بحث و کنکاش قرار دهیم.

در آغاز بحث پیرامون اجماع،ضروری است که برخی‏ از موضوعاتی را که جنبهء مقدماتی دارد یادآور شویم، مانند:

  1. معنای لغوی واژه اجماع
  2. معنای اصطلاحی اجماع
  3. سیر تاریخی اجماع

معنای لغوی واژه اجماع

و....

 

در صورت عدم موفقیت در دانلود جهت سفارش با شماره ۰۹۱۷۷۴۱۰۴۶۰ تماس حاصل فرمایید.

قیمت: 
۷۸۰,۰۰۰ ریال
محصول: 
فایل: 
اجماع.docx