برگزاری کارگاه، سمینار و همایش

موسسه مطالعاتی کندوکاو افتخار دارد که تا کنون ده ها همایش منطقه ای، ملی، بین المللی و ده ها کارگاه و ده ها سمینار در سطح کشور با همکاری دانشگاه ها و مراکز آموزشی برگزار نماید.

در صورتی که تمایل دارید در بخش های مختلف می توانید از تجارب ما بهره گرفته و از کادر مجرب ما در سطح مشاوره و اجرا استفاده نمایید.

- برگزاری کارگاه های علمی و آموزشی در همه موضوعات

- برگزاری سمینارهای تخصصی ویژه دانشگاه و ادارات و نهادهای دولتی و غیردولتی

- برنامه ریزی و برگزاری همایش های ملی و بین المللی

- برگزاری کارگاه های آموزشی شامل:

  • کارگاه آموزش جستجو در مجامع علمی
  • کارگاه آموزش مقاله نویسی
  • کارگاه آموزش پایان نامه نویسی
  • کارگاه آموزش روش تحقیق
  • کارگاه آموزش نشریه نگاری
  • کارگاه آموزش نویسندگی
  • کارگاه آموزش طراحی با فوتوشاپ
  • کارگاه آموزش مجموعه آفیس