جشنواره بزرگ انتخاب کتاب برگزیده سال

جشنواره بزرگ انتخاب کتاب برگزیده سال

کلیه نویسندگان می توانند کتاب های خود را برای داوری در مسابقه بزرگ کتاب سال ارسال نمایند.
شرایط شرکت در مسابقه:
بخش ویژه:
- کتاب باید بین سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ به نگارش درآمده باشد.
- کتاب باید دارای شابک، فیپا و مجوز چاپ باشد.
- کتاب باید دارای حداقل ۲۰۰ نسخه تیراژ بوده باشد.
- کتابهایی که زیر نظر دانشگاه ها به چاپ رسیده باشد، دارای امتیاز ویژه ای می باشد.
- در هر رشته به کتاب اول ۳ سکه، کتاب دوم ۲سکه و کتاب سوم ۱ سکه تمام طلا اهدا می شود.
- داوری کتاب ها در سه مرحله انجام می شود.
- فایل Word و PDF کتاب به همراه طرح روی جلد با فرمت JPGE به ایمیل info@kandokav.org  ارسال شود.
-دو نسخه چاپی از کتاب به آدرس دبیرخانه همایش ارسال شود.
- طرح جلد، صفحه آرایی، تیراژ و محتوای علمی دارای امتیاز می باشد.

بخش عمومی:
- کتاب های چاپ شده قبل از سال ۱۳۹۰ در بخش عمومی داوری می شوند.
- کتاب باید دارای شابک، فیپا و ومجوز چاپ باشد.
- کتاب باید دارای حداقل ۲۰۰ نسخه تیراژ بوده باشد.
- کتابهایی که زیر نظر دانشگاه ها به چاپ رسیده باشد، دارای امتیاز ویژه ای می باشد.
- داوری کتاب ها در سه مرحله انجام می شود.
- فایل Word و PDF کتاب به همراه طرح روی جلد با فرمت JPGE به ایمیل info@kandokav.org  ارسال شود.
- دو نسخه چاپی از کتاب به آدرس دبیرخانه همایش ارسال شود.

 

کلیه نویسندگان باید مشخصات کامل خود را که شامل موارد زیر است از طریق ایمیل در یک فایل ورد ارسال نمایند:

نام و نام خانوادگی، میزان تحصیلات، رشته تحصیلی، تاریخ تولد، شماره ملی، شماره تلفن، ایمیل، رزومه علمی، آدرس دقیق، عنوان کتاب، موضوع کلی کتاب و سال نشر کتاب.

مهلت ارسال آثار: ۱۵ اسفندماه ۱۳۹۵

فایل: