دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت  و علوم انسانی

مهلت ارسال اصل مقالات: ۶ خرداد ۹۵

اشتراک در دومین کنفرانس بین المللی مدیریت  و علوم انسانی