رمان آخرین کوچ

رمان آخرین کوچ

نام اثر: آخرین کوچ

نگارنده: مژگان مهربانی

ویراستار علمی: مهدی افشون

طراحي و صفحه آرايي: موسسه مطالعاتي «كند و كاو»

چاپ: انتشارات چویل یاسوج- ۱۳۹۲

شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه

شابک: ۶-۸۲-۵۲۹۸-۶۰۰-۹۷۸

قطع: وزیری

قیمت: ۹۰۰۰ تومان

وضعیت فروش: موجود