طرح تحقیقاتی

کلیه اساتید و محققانی که در حال اجرای طرح تحقیقاتی هستند می توانند در زمینه های زیر از ما کمک بگیرند:

- تهیه جدیدترین مقالات لاتین روز جهان و ترجمه تخصصی آنها

- نگارش پیش طرح (پروپوزال)

- تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از کلیه نرم افزارهای آماری مانند SPSS

- نگارش طرح تحقیقاتی

- گزارش طرح

- چاپ کتابچه طرح

- صحافی

- تهیه اسلاید

- بودجه بندی طرح