فرم بلند پرسشنامه شخصیتی MMPI

فرم بلند پرسشنامه شخصیتی MMPI

عنوان آزمون: راهنمای  فرم بلند پرسشنامه شخصیتی MMP

پرسشنامه  شخصیتی چند وجهی مینه سوتا (MMPI) ، پرسشنامه  استانداردی برای فراخوانی دامنه ی گسترده ای از ویژگی های خود توصیفی و نمره گذاری آنهاست . از هنگام تدوین MMPI توسط استارک آر ، هته وی و جی . چارنلی مک کین لی در ۱۹۴۰ ، این آزمون یکی از پر مصرف ترین پرسشنامه های شخصیتی بالینی بوده و بیش از ۸۰۰۰ منبع تحقیقی درباره ی آن منتشر شده است . ( گراهام و لیلی ، ۱۹۸۴ ، لوبین و همکاران ، ۱۹۸۵ ، پیوتروسکی و کلر ، ۱۹۸۹ به نقل از مارنات، ۱۹۹۰ ).

تعداد سوالات:۵۶۶سوال

روایی و پایایی: دارد

نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

نوع فایل: به صورت word

قیمت: 
۸۰,۰۰۰ ریال
محصول: 
فایل: 
shMMPIrراهنمای فرم بلند شخصیتی.doc