لیست موضوعات حقوق خصوصی برای پایان نامه

۱ post / 0 جدید
تصویر admin
آخرین ورود: ۲ ماه ۲ هفته قبل
عضو شده: ۱۳۹۵/۰۱/۰۹ - ۱۱:۰۶
لیست موضوعات حقوق خصوصی برای پایان نامه

لیست موضوعات پیشنهادی:

روشهای تعیین ثمن در عقد بیع

مال مقبوض به عقد فاسد

طرح دعاوی خصوصی از نظر ضمان قهری و ضرر و زیان وارده در دادگاه های عمومی

قواعد اخلاقی در تعهدات مدنی

فسخ قراردادهای پیمانکاری توسط کارفرما در شرایط عمومی پیمان

معدن در حقوق ایران

تاثیر قوه قاهره بر تعهدات

ارزش اثباتی و تعارض ادله اثبات دعوا

جایگاه نرم افزارهای اپن سورس در نظام مالکیت فکری PHD

عسرو حرج ونقش آن در روابط موجر ومستاجر

دادگاه های تجاری

مسوولیت مدنی ناشی از وسایل موتوری PHD

تعهدات وکیل

نظریه اصیل بودن طرف قرار داد درحقو ق تجارت PHD

وضعیت زوجه نسبت به اموال حاصله در دوران زندگی مشترک

تنفیذ معامله <ماهیت ،شرایط ،آثار >

حقوق حاکم در داوری های تجاری بین المللی

بررسی تطبیقی مسئولیت متصدی حمل و نقل زمینی با توجه به کنوانسیون بین المللی جاده ای

بررسی و تحلیل دعوی” شرکت آموکو اینترنشنال فاینس کورپوریشین” در دیوان دعاوی ایران-ایالات متحده

مقایسه حق عینی و حق دینی

تحدید مسئولیت تخلف از انجام تعهد

اسناد کتبی به عنوان یکی از وسایل دعوا

جبران ضررو زیان در الزامات خارج از قرارداد در حقوق ایران و تطبیقی

نقش حقوق نرم در تعیین مفاد قراردادهای تجاری بین المللی

اثر تقصیر زیان دیده در مسئولیت مدنی