مقياس رشد اجتماعي واينلند

مقياس رشد اجتماعي واينلند

عنوان آزمون:

مقياس رشد اجتماعي واينلند

( WINELEND

مقياس بلوغ اجتماعي واينلند يكي از مقياسهاي تحولي است  كه با ميزان توانايي فرد در برآوردن نيازهاي عملي خود و قبول مسئوليت سروكار دارد. گرچه اين مقياس گسترده سني تولد تا بالاتر از ۲۵ سالگي رادربرمي گيرد وتا دوازده سالگي براي هر سال، سئوالهاي مجزا دارد، اما از دوازده سالگي به بعد بين ۱۲تا۱۵ سالگي، ۱۵تا۱۸سالگي، ۱۸تا۲۰سالگي،۲۰تا۲۵سالگي واز ۲۵سالگي به بالا سئوالات مشترك دارد، بااين حال معلوم شده است كه كارآمدي آن در سنين پايين تر وبه ويژه در گروهاي عقب مانده ذهني به حداكثر مي رسد.

 

تعداد سوالات: چند مجموعه ای

روایی و پایایی: دارد

نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

نوع فایل: به صورت word

قیمت: 
۸۰,۰۰۰ ریال
محصول: 
فایل: 
مقياس رشد اجتماعي واينلند.doc