همکاران ما

 

حامد حسینی
حامد حسینی

طراحی وب سایت و اپلیکشن های مبتنی بر وب 

دکتر اسفندیار افشون
دکتر اسفندیار افشون

رئیس موسسه مطالعاتی کندوکاو

مهندس مهدی افشون
مهدی افشون

مدیرعامل موسسه مطالعاتی کندوکاو