پرسشنامه دينداري «گلاك و استارك»

پرسشنامه دينداري «گلاك و استارك»

عنوان آزمون: پرسشنامه دينداري «گلاك و استارك»

 

اين پرسشنامه توسط گلاك و استارك براي سنجيدن نگرش ها و باورهاي ديني و دينداري ساخته شده است (گلاك و استارك[۱]، ۱۹۶۵). براي استاندارد كردن در كشورهاي مختلف اروپا، آمريكا، آفريقا و آسيا و بر روي پيروان اديان مسيحيت، يهوديت و اسلام اجرا گرديده (نقل از محمدرضا طالبان، ۱۳۷۷) و با دين اسلام هم انطباق يافته است (سراج زاده، ۱۳۷۴).

پرسشنامه حاضر يك سنجة پنج بعدي است كه شامل ابعاد پنجگامة اعتقادي، عاطفي، پيامدي، مناسكي و فكري به سنجش دينداري مي پردازد.

 

تعداد سوالات: ۲۶

روایی و پایایی: دارد

نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

نوع فایل: به صورت word

 

Glock and Stark-[1]‎

قیمت: 
۸۰,۰۰۰ ریال
محصول: 
فایل: 
پرسشنامه دینداری.doc