پرسشنامه شناخت و داوری نسبت به مردم

پرسشنامه شناخت و داوری نسبت به مردم

 

عنوان پرسشنامه: پرسشنامه شناخت و داوری نسبت به مردم

بسیاری از ما فکر می کنیم در قضاوت دیگران مهارت داریم و یا لااقل از توانایی خوبی بهره مندیم.

در یک بررسی پژوهشی ، از پنج مصاحبه کنندۀ با تجربه خواسته شده بود تاهشت نفر را بر اساس مناسب بودنشان برای شغلی بخصوص طبقه بندی کنند . آنها بطور جداگانه به ارزیابی افراد پرداختند و در میان خود دربارۀ هیچ یک از داوطلبان گفتگویی انجام ندادند . اما نتیجه ای که حاصل شد شگفت آوربود. هیچ  اتفاق نظری در میان آنان دیده نمی شد. و داوطلبی که در نظر یکی از مناسب ترین تشخیص داده شده بود ، در نزد دیگری در انتهای لیست جای گرفته بود.

تعداد سوالات:۲۸ سوال

روایی و پایایی: دارد

نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

نوع فایل: به صورتword

قیمت: 
۵۰,۰۰۰ ریال
محصول: 
فایل: 
پرسشنامۀ .doc