پرسشنامه کنترل خشم

پرسشنامه کنترل خشم

 

عنوان پرسشنامه: کنترل خشم

این پرسشنامه برای تعیین میزان کنترل شما بر خشم و چیرگی خشم بر شما طراحی شده است . خشم می تواند سازنده و یا مخرب باشد . آیا جلوی خشم خود را می گیرید ؟ دکتر روانشناس آنتونی اِستور یادآوری می کند که خشم سرکوب شده ، می تواند به شکل افسردگی ، تنش و یا بیماریهای جسمی تظاهر کند.

تعداد سوالات: ۲۵سوال

روایی و پایایی: دارد

نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

نوع فایل: به صورت word

 

قیمت: 
۲۹,۰۰۰ ریال
محصول: 
فایل: 
کنترل خشم.doc