پروپوزال (طرح تحقیق)

طرح تحقیق (پروپوزال) در حقیقت پی و شالوده کار تحقیقاتی شما به شمار می رود، لذا انتظار می رود برای اینکه یک کار علمی قوی ارائه دهید، در ابتدا طرح تحقیق (پروپوزال) خود را به صورت علمی بنویسید.

موسسه مطالعاتی کندوکاو برای تمامی فرمت ها و دانشگاه ها و حتی مراکز و موسسات دولتی و غیردولتی می تواند پروپوزال شما را با کیفیت عالی و در سریعترین زمان ممکن تهیه نماید.

جهت تهیه پروپوزال خود می توانید در صفحه اصلی، در قسمت سفارش، پروپوزال خود را سفارش دهید.

مهمترین ارکان یک پروپوزال عبارت است از:

 • عنوان
 • پرسش اصلی تحقیق
 • بیان مسأله
 • پیشینه تحقیق
 • اهداف
 • پرسشنهای تحقیق
 • فرضیه های تحقیق
 • روش کار
 • منابع
 • جدول زمان بندی
 • جدول بودجه بندی