کتاب پاسیاد مرحوم حضرت آیت‌‌الله ملک ‌حسینی (ره)

پاسیاد حضرت آیت‌‌الله ملک ‌حسینی (ره)

نام کتاب: پاسیاد حضرت آیت‌‌الله ملک ‌حسینی (ره)

گردآورنده: حجت الاسلام ایرج جمال سیرت

ناشر: انتشارات چویل

صفحه آرایی: موسسه مطالعاتی کندوکاو یاسوج

نوبت چاپ و سال نشر: اول- ۱۳۹۲

شمارگان: ۱۰۰۰ جلد

وضعیت فروش: موجود