کتاب گناه دل (شعر)

گناه دل

نام کتاب: گناه دل

مؤلف: مسعود رفیعی

طراحی و صفحه آرايي: موسسه مطالعاتی کندوکاو

ویراستار: مهدی افشون

ناشر: انتشارات چویل

نوبت چاپ و سال نشر: اول- ۱۳۹۲

شمارگان: ۱۰۰۰ جلد

شابك: ۳-۸۳-۵۲۹۸-۶۰۰-۹۷۸

قیمت: ۱۰ هزار تومان

وضعیت فروش: موجود