کتاب

کلیه خدمات مربوط به نگارش و چاپ کتاب را از ما بخواهید.

- نگارش

- تایپ حرفه ای

- صفحه آرایی تخصصی

- ویراستاری

- طراحی جلد (فوق حرفه ای)

- اخذ شابک، فیپا و مجوز چاپ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

- اخذ مجوز چاپ از دانشگاه ها و مراگز علمی

- چاپ در نسخه های کم و تیراژ بالا

 

جهت سفارش در صفحه اصلی از قسمت سفارش، فرم مربوطه را تکمیل و خدمت مورد نیاز خود مرتبط با تخصص های بالا را سفارش دهید.