همایش ها

جشنواره بزرگ انتخاب کتاب برگزیده سال
۵ سال ۴ ماه پیش

وارد لینک بالا شوید و شرایط جشنواره را به طور کامل مطالعه فرمایید.

کلیه نویسندگان می توانند کتاب های خود را برای داوری در مسابقه بزرگ کتاب سال ارسال نمایند.

همایش در دو بخش عمومی و ویژه برگزار می گردد.
مهلت ارسال آثار: ۱۵ اسفندماه ۱۳۹۵